כתובת:

עץ חיים 49, ירושלים

שעות עבודה:

אתר:

טלפון: