כתובת:

הנמל 13 חיפה

:שעות עבודה

אתר:

טלפון:

ברמסעדה