כתובת:

המעין 1, ירושלים

שעות עבודה:

אתר:

טלפון:

מסעדה אותנטיתמסעדה