כתובת:

המלך ג'ורג' 41, ירושלים

שעות עבודה:

אתר:

טלפון:

מזון רחובמסעדהקפה